The Asia Pacific Journal of Curriculum & Teaching (JuKu) is an interdisciplinary on-line fully open access refereed journal. It is published four times a year (January/April/July/October) in English and in Bahasa Malaysia. JuKu serves as a platform for discussions on emerging issues related to curriculum and teaching. JuKu is fully committed in ensuring high quality research-based publications.

Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik (JuKu) merupakan jurnal berwasit antara disiplin atas talian (open access). Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun (Januari/April/Julai/Oktober) dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. JuKu berfungsi sebagai platform untuk membincangkan isu-isu memuncul yang berkaitan dengan bidang Kurikulum dan Pengajaran. JuKu komited sepenuhnya  dalam memastikan penerbitan berasaskan penyelidikan yang berkualiti tinggi.

Vol 5 No 4: Oktober 2017

Published: 2017-10-23

PEMAHAMAN GURU MATEMATIK SEKOLAH RENDAH TENTANG PEMBAHAGIAN NOMBOR BULAT

Hoi Sim Min, Sharifah Norul Akmal bt Syed Zamri, Nik Azis Nik Pa

16-25

CERITA RAKYAT ORANG ASAL SABAH SEBAGAI MEDIUM PEMBELAJARAN ASAS LITERASI: ANALISIS KEPERLUAN

Mohd Nazri Abdul Rahman, Mariani Md Nor, Romli Darus, Ahmad Shobry Mohd Noor, Arun Daud, Rinau Lintang, Nor Asiah Muhamad

26-30

View All Issues