The Asia Pacific Journal of Curriculum & Teaching (JuKu) is an interdisciplinary on-line fully open access refereed journal. It is published four times a year (January/April/July/October) in English and in Bahasa Malaysia. JuKu serves as a platform for discussions on emerging issues related to curriculum and teaching. JuKu is fully committed in ensuring high quality research-based publications.

Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik (JuKu) merupakan jurnal berwasit antara disiplin atas talian (open access). Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun (Januari/April/Julai/Oktober) dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. JuKu berfungsi sebagai platform untuk membincangkan isu-isu memuncul yang berkaitan dengan bidang Kurikulum dan Pengajaran. JuKu komited sepenuhnya  dalam memastikan penerbitan berasaskan penyelidikan yang berkualiti tinggi.

Vol 7 No 4: Oktober 2019

Published: 2019-09-24

KESAN PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM TERHADAP SIKAP BAGI PENYELESAIAN MASALAH BAGI ALGEBRA

Mohd Zamri Abdullah, Iskandar Daud, Muhammad Ridzuan Idris, Mohd Nazri Abdul Rahman

1-10

INFLUENCE OF TEACHER CONTEXT, ON STUDENT ENGAGEMENT THROUGH SELF-SYSTEM PROCESSES

Sulisworo Kusdiyati, Lilim Halimah, Susandari Susandari, Dwi Agustin Nuriani Sirodj

30-39

TEACHERS’ IMPLEMENTATION OF PEER ASSESSMENT STRATEGIES IN MALAYSIAN SCIENCE CLASSROOMS

Usha Nair Tangaraju, Renuka V. Sathasivam, Rose Amnah Abd Rauf, Mohamad Sattar Rasul

40-48

View All Issues